ОТКРИХА РЕКУЛТИВИРАНОТО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ В ДЕВНЯ

ОТКРИХА РЕКУЛТИВИРАНОТО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ В ДЕВНЯ

С официална церемония бе открито рекултивираното депо за боклук в Община Девня. Строително-монтажните дейности бяха извършени по проекта „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр.Девня“, който се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 1 220 484, 71 лв. Бенефициент е Община Девня.

Целта на проекта е да се ограничи замърсяването на околната среда и прилежащите поземлени имоти, да се възстановят нарушените терени и да се постигне подобряване на ландшафта чрез извършване на техническа рекултивация.

Депото се намира в местността Герените, в землището на Девня. Теренът е с площ 20238 кв. м. По време на първия етап на техническа рекултивация са изпълнени мерки за отстраняване и предепониране на разпилените твърди битови отпадъци от съседния терен и отпадъците с недопустим откос, подравняване на терена след експлоатацията, предепониране и компактиране на отпадъците в тялото на депото, подравняване на откосите, полагане на подравнителен почвен слой, почистване повърхността на сметището от растителност, периферен дренаж за проникнали повърхностни води, добив, транспорт и полагане на запечатващ почвен слой върху предепонираните и преоткосирани отпадъци с уплътняване, добив, транспорт, разриване и полагане на хумусен слой.

През втория етап е изградено финалното покритие – положени са слой за улавяне на евентуален сметищен газ, защитен слой срещу проникване на повърхностни води, основен пласт почва, изградени са събирателени газови кладенци и повърхностно отводняване. След успешното реализиране на техническата рекултивация на депото предстои мястото да бъде озеленено и по този начин да придобие подобен на околното пространство ландшафт.

Проектът е стартирал на 15.05.2020 г. и ще продължи до 15.02.2022 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център – Варна

Подобни новини

Вашият коментар