Екокатастрофа: Каварна обяви бедствено положение

Екокатастрофа: Каварна обяви бедствено положение

Частично бедствено положение е обявено в oбщина Каварна заради заседналия на 20 септември 2021 г. моторен кораб „Vera Su”. Заповедта на кмета Елена Балтаджиева е и предвид съществуваща опасност за екипажа и настъпване на значителни неблагоприятни последици за околната среда. Частичното бедствено положение влиза в сила от 17.00 часа днес и се въвежда за срок от 7 дни.

Със заповедта се определят следните мерки за овладяване на бедствието:

1. Предприемане на превантивни мерки за извеждане на екипажа на м/к „Vera Su” при поискване от капитана на кораба;

2. При необходимост подсигуряване на медицинска помощ.

3. Обезпечаване на карантинираните лица с подслон и храна.

4. Организиране и изпълнение на превантивни мерки за недопускане замърсяване на околната среда в района на НАР „Яйлата“ и защитена местност „Яйлата“. Прекратява се достъпът до НАР „Яйлата“ с изключение на лицата, свързани с изпълнение на мерките.

Подобни новини

Вашият коментар