Държавни имоти се прехвърлят безвъзмездно на община Бяла

Държавни имоти се прехвърлят безвъзмездно на община Бяла

По решение на правителството се променя статутът на имоти, които се ползват от Професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм в Бяла, от публична в частна държавна собственост и те се прехвърлят на община Бяла, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет.

Двата поземлени имота с обща площ 23 379 кв. ми изградените в тях сгради се намират в Бяла, област Варна.

С решението на Министерския съвет се дава възможност за пълноценното им управление, тъй като със заповед на министъра на образованието и науката от 2008 г. гимназията е определена със статут на общинско училище.

Подобни новини

Вашият коментар