Община Ветрино продължава с въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъци 

Община Ветрино продължава с въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъци 

Съвместно с „Еко Партнърс България“ АД, Община Ветрино организира система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

Новата система е изградена от двуконтейнерен модел:

1 брой жълт метален контейнер с обем 1700 литра за събиране на хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки.

1 брой зелен метален контейнер с обем 1700 литра за събиране на стъклени опаковки.

Контейнерите са разположени на следните локации:

♻️с.Ветрино:

– ул. “Теменуга” №1 , до СУ “Христо Ботев”

– ул. „Стефан Караджа“ №25, до ДГ “Васил Левски”

– ул. “Г. С. Раковски” №24, срещу сградата на община Ветрино

♻️с.Белоградец:

– ул. “Васил Левски”, централна част на селото

– ул. “Дунав”, до хранителен магазин

– ул. “Васил Левски”, до хранителен магазин

– ул. “Искър”, до ДГ “Щастливо детство”

♻️с.Доброплодно:

– ул. “Христо Ботев” в близост с ул. “Захари Стоянов”

– ул. “Хан Крум” в близост с ул. “Христо Ботев”

– ул. “Васил Левски” в близост до ул. “Цар Симеон”

♻️с.Неофит Рилски:

– паркинг на Исторически парк

– централна част на селото / площад – 2 точки.

♻️с.Невша:

– централна част на селото / площад – 2 точки.

♻️с.Млада гвардия:

-централна част на селото, до кметството

Разделното събиране на отпадъците е съществена предпоставка за оползотворяването им. Това може да означава възстановяване, повторна употреба и рециклиране. Чрез оползотворяването на отпадъците от опаковки се подпомага разрешаването на редица екологични проблеми.

В контейнерите е забранено да се изхвърлят строителни отпадъци, електрическо и електронно оборудване, хранителни и градински отпадъци, опаковки от бой и лакове, текстилни отпадъци.

Общинска администрация – Ветрино апелира жителите и собствениците на търговски обекти да използван контейнерите по предназначение.

Подобни новини

Вашият коментар