Благодарение на Димо Димов Община Провадия ще има машина за миене на улици

Благодарение на Димо Димов Община Провадия ще има машина за миене на улици

Община Провадия да закупи машина за миене на улици, реши общинския съвет по предложение на Димо Димов 

При приемане на бюджета на община Провадия за 2022г. след постъпване на предложението за бюджет от кмета на общината, общинския съвет сериозно го прекрои. 

Едно от новите предложения на общинския съвет в Провадия е свързано с дейност по дезинфекция, метене и миене на улици. 

Според Председателя на Общински съвет Провадия Димо Димов средствата отпуснати от държавата с ПМС №326 от 12.10.2021г. могат да се ползват и за други дейности, а не само за субсидиране на пътнически превози по автобусни линии във връзка с изпълнение на мерки по повод COVID-19. 

Затова предложението част от държавната субсидия по ПМС да бъде насочено към закупуване на нова техника за миене и дезинфекция намира подкрепа в общинския съвет Провадия и е прието.

Припомняме, че ПМС №326 от 12.10.2021г. касае допълнителни трансфери за целеви разходи на общини, включително за местни дейности за изплащане на извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19. В тази връзка Община Провадия по разпределителната таблица от ПМС №326 получава допълнителен трансфер от държавата в размер на 477 745лв., в т.ч. 71 662лв. за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии.

Предложението е внесено на постоянна комисия по „Финанси, бюджет, местни данъци такси“ от председателя на ОбС Димо Димов, където е прието, а на общинска сесия решението на комисията бе предложено от председателя на комисията Дарин Йорданов.

Комисията с единодушно прието решение приема предложението да се заложат средства в размер на 60 000 лв. от средствата по ПМС №326 от 12.10.2021г. за закупуване на многофункционална машина за метене, миене и дезинфекция на улици.

Председателя на Общинския съвет Димо Димов след единодушното приемане с 21  гласа „за“ предложението да се закупи новата техника за метене, миене и дезинфекция на улици, лично благодари за направеното предложение и единомислието на съвета в тази посока.

Провадия остава в очакване на новата техника за миене и дезинфекция на улици.

 

Подобни новини

Вашият коментар