Завишаване на средствата за селата гласуваха в Провадия по предложение на ГЕРБ начело с Димо Димов 

Завишаване на средствата за селата гласуваха в Провадия по предложение на ГЕРБ начело с Димо Димов 

Още от миналата година между общински съветници и администрацията на Община Провадия тече дебат за завишаване на средствата по селата. Въпроса е пряко свързан с равнопоставеност между град и села в общината. Той е обсъждан на обществените обсъждания.

В отговор на това обществено очакване общинските съветници от ГЕРБ, начело с председателя на Общински съвет Провадия Димо Димов, предложиха средствата които кмета на общината и администрацията са предвидили за селата да бъдат завишени.

Предложеното завишение е според броя на населението. Кметовете на населено място с население над 1 000 жители ще разполагат с  5 500 лв., с население от 500 до 1 000 жители съответно с 4 700 лв., а с население до 500 жители с 3 500 лв.

Общинския съветник Дарин Йорданов (ГЕРБ) разяснява предложението – средствата да са за сметка на резерва, а мотива е повишаването на цените и инфлацията, което съответно ще доведе до това кметове да закупят по-малко от необходимите материали за техните нужди. 

На сесията на общински съвет предложението се приема единодушно. Гласуването е последвано от бурни ръкопляскания от кметовете на селата и пауза за прекрояване от страна на администрацията на бюджета предложен от кмета на община.

Втора поредна година в залата преди гласуване се чуват възгласи от общински съветници и гражданин всяко обитаемо място да разполага с независим бюджет, като самите кметове на села да имат свобода на действие в осъществяване на своите функции. Такава реформа не е направена в Провадия, но същата е допустима от закона, казват дискутиращите. Още повече, че аргумента, че към момента ръцете на кметовете на селата са вързани и за всяка една метла, лампа или мотика са зависими от общината в Провадия, е притеснителен. 

В тази връзка Катя Пеева-директор Дирекция „Финанси и бюджет“ разяснява как кметовете на села процедират сега:  „При сключване на договорите вътре се описва начинът, по който трябва да се закупуват всички материали – било то цимент, дървен материал, крушки и т.н. Първо, се прави заявка. Има съответно лице, определено от общината. Заявяват се средствата към него. Това лице отива при съответната фирма, с която имаме сключен договор. След това материалите се вземат. Издава се фактура, че тези материали са закупени и съответно се издава и приемопредавателен протокол.“

Към настоящия момент обаче община Провадия няма такива договори.

Това предизвиква Димо Димов-председател на ОбС Провадия да отправи резонен въпрос, който осветлява ситуацията: „А когато договорите са изтекли? Как се процедира? Могат ли кметовете да купуват необходимите материали?“

Отговора на Катя Пеева: „В момента са изтекли и се купуват най-належащите неща, които са на дневен ред. Могат да ги купуват от всички магазини, откъдето решат.“

Завишението на средствата за селата от община Провадия предложено от общинските съветници от ГЕРБ, начело с председателя на Общински съвет Провадия Димо Димов, е глътка въздух и възможност кметовете на селата тази година да осъществяват функциите си по – пълноценно, отколкото със средствата, които предварително бяха заложени в бюджета за 2022г.

Подобни новини

Вашият коментар