Солвей Соди АД, Девня, търси да назначи ОПЕРАТОР НА ТУРБОГЕНЕРАТОР

Солвей Соди АД, Девня, търси да назначи ОПЕРАТОР НА ТУРБОГЕНЕРАТОР

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Солвей Соди АД, Девня, търси да назначи:

ОПЕРАТОР НА ТУРБОГЕНЕРАТОР

Изисквания
• Средно образование
• Познания за:
– основно устройство на помпи, арматура, тръбопроводи и енергетични машини
– основни познания по топлотехника
– устройство и предназначение на контролно-измервателните прибори
• Умения за работа с техническа и оперативна информация
• Работа на смени
• Добри комуникативни умения
• Умения за работа в екип
• Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа

Основни отговорности
• Обслужва турбогенератори и спомагателни съоръжения в сектора
• Регулира натоварването на турбогенераторите в съответствие с консуматорите на пара и графика за производство на електро енергия;
• Осъществява пускането и спирането на основни и спомагателни съоръжения
• Извършва контролни огледи и обходи на съоръженията
• Осигурява постоянен надзор над работата на контролно-измервателните уреди
• Работи с контролните станции за управление
• Стреми се да предотвратява евентуални аварии, като при нужда съдейства за отстраняването им
• Попълва необходимата документация, свързана с обслужването на съоръженията, съгласно установения ред
• Спазва стриктно технологичните инструкции и работни процедури
• Изпълнява разпореждания и допълнителни задачи възложени от прекия ръководител
• Почиства работното си място

Компанията предлага
• Добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
• Възможност за професионална реализация и развитие;
• Осигурен транспорт от и до гр.Варна и населените места в района на гр. Девня.

Ако се интересувате от тaзи позиция, моля изпратете актуална автобиография на адрес Bulgaria.careers@solvay.com не по-късно от 03.06.2022 г.

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Подобни новини

Вашият коментар