Брюксел върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Брюксел върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейската комисия е върнала Стратегическия план на България с 200 забележки. Това съобщи пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Христанов.

„Европейската комисия отчита позитивно, че Стратегическият план на България е базиран на факти за идентифициране на проблемите и взетите решения, както и добре балансиран набор от интервенции, насочени към посрещане на многобройните потребности на селскостопанския сектор и селските райони в България.“ Това се казва в изложението от 57 страници на Европейската комисия, съобщиха от агроминистерството. Този документ включва коментарите по представения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 година. Това е етап от процедурата по одобрение на стратегическите планове, който е посочен Регламент (ЕС) 2021/2115, посочват от агроминистерството.

С това изложение ЕК представя констатации и коментари по отношение на: стратегическата насоченост на плана; насърчаването на интелигентен, конкурентоспособен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор; подпомагането и укрепването на околната среда; укрепването на социално-икономическата структура на селските райони; стимулирането и споделянето на знания, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони, както и приноса за постигане на целите на Зеления пакт.
Чрез изпращането на коментарите си, ЕК отваря диалог с националните органи в процеса по одобряването на Стратегическите планове за Общата селскостопанска политика.

Към момента екипът на Министерство на земеделието, участвал в разработването на Стратегическия план за България, анализира постъпилите от ЕК коментари, като в рамките на следващите седмици ще започнат и двустранните срещи със службите на ЕК, отбелязват от агроминистерството. Заедно с това агроведомството ще предостави на еврокомисията цялата необходима допълнителна информация и ще бъде извършена актуализация на предложения план.

От Министерството на земеделието отбелязват, че продължава работата в тематичните работни групи за разработването на Стратегическия план със заинтересованите страни и браншовите организации. На всички тях ще се представят постъпилите коментари от ЕК, както и становищата от заинтересованите страни в процеса на общественото обсъждане на Стратегическия план и напредъка по тяхното отразяване, в резултат на дискусиите с еврокомисията.

Срокът за одобряването на всеки стратегически план по Общата селскостопанска политика е шест месеца след представянето му от съответната държава членка.

Подобни новини

Вашият коментар