Димо Димов кани днес граждани да обсъдят отчета на кмета за бюджет Провадия‘2021г. 

Димо Димов кани днес граждани да обсъдят отчета на кмета за бюджет Провадия‘2021г. 

Председателя на Общински съвет Провадия кани в петък – 10.06.2022 год. от 17:30 часа в Ритуалната зала граждани да обсъдят годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2021 год. Поканата гласи:

„ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

Уважаеми съграждани,

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Ви каня да вземете участие при представяне и обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2021 год.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.06.2022 год. от 17:30 часа в Ритуалната зала, находяща се в архитектурен комплекс „Вароша“, с адрес гр. Провадия, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ № 85.

Становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2021 год. могат да се представят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане на адрес: 9200, град Провадия, ул.“Дунав“ №39

Отчетът е на разположение на желаещите да се запознаят на интернет страницата на общината – www.provadia.bg, меню Общинска администрация, Бюджет.

Димо Димов

Председател на ОбС Провадия“

Припомняме Ви, че миналата година, за първото шестмесечие на 2021г. отчитането на изпълнението на бюджета за 2021г. веднъж претърпя вече провал. В края на първото шестмесечие кметовете на общините отчитат изпълнението на бюджета  на общината. Затова през 2021г. Кмета на Провадия поиска от общинския съвет Провадия да приемат информация за изпълнението на бюджета на община Провадия към 30.06.2021г.

Последвалото гласуване за приемане на дадените от кмета информации шокира цялата администрация. Дори съветниците от ГЕРБ гласуват с „въздържал се“ и така предложеното решение от кмета Жоро Илчев не е прието.

Това бе едно от първите разграничения на съветниците на ГЕРБ от кмета на общината, още далеч преди да излязат с декларация на 01. юни от името на цялата структурата на ГЕРБ.

Сега БСП опонентите им (по точно пост-становище на Анатоли Атанасов – Кивито) се опитват да убедят читателите си във Фейсбук в точно противното, което лесно може да се обори с факти.

Фактите са вписани в официални решения на съвета и документи.

По случая ПРОВАТОН също има публикация от 3 септември 2021г. със заглавие „Изненада! Съветниците от ГЕРБ не приеха отчета на кмета на Провадия за шестмесечието“. Тя ни припомня, че единствените одобрили 38%- ното изпълнение на бюджета от кмета и служителите му и незапочнатите проекти са 4-ма съветници от БСП и естествено… Коста Владимиров.

Публикацията завършва с „Това някаква странна стратегия на Филчо ли е?“ на който въпрос сега се получава отговор и той става ясен след защитата, която БСП удариха в подкрепа на Жоро Илчев по повод Декларацията с която ГЕРБ се разграничава от кмета Илчев.

Що е рекъл ПРОВАТОН, все вярно излиза…

Публикацията от 3 септември 2021г. със заглавие „Изненада! Съветниците от ГЕРБ не приеха отчета на кмета на Провадия за шестмесечието“ може да прочетете тук:

Изненада! Съветниците от ГЕРБ не приеха отчета на кмета на Провадия за шестмесечието

 

Подобни новини

Вашият коментар