ВРАЖДЕБНА СРЕДА! След Диан Парушев службата си в Община Провадия напусна и арх. Топчиева

ВРАЖДЕБНА СРЕДА! След Диан Парушев службата си в Община Провадия напусна и арх. Топчиева

Поредна оставка в Община Провадия. Преди няколко дена поста си на Началник отдел „Устройство на територията, инфраструктурни програми и проекти“ в Община Провадия е напуснала арх. Йоанна Топчиева

Тази оставка на ключов в общината специалист – експерт затвърждава тенденцията за масово напускане на работа от служители на общината. Някои от тях подават оставки и предизвестия за напускане, други по най – тактичния начин предпочитат да се пенсионират. Сред тях са заместник – кмета, шефове на отдели и структури, юрист, специалисти и редови служители. Според негласни данни напусналите общината, по една или друга причина, вече наброява двуцифрено число. Много от напусналите са с висше образование и вече работят в други администрации и органи, където имат възможност за реализация.

Община Провадия като институция и Провадия като общество загуби един млад, проспериращ експерт в лицето на арх. Топчиева. Тя заема място сред съвременно мислещите, млади архитекти, възприемащи работата си едновременно като удоволствие, но и като отговорност. Тя носеше надежда в Провадия да има качествена и модерна архитектура и добри, качествено изпълнени проекти, модернизирайки и подобрявайки визията на Провадия.

Архитект Йоана Топчиева се дипломира с отличие и получава магистърската си степен по Архитектура през 2014 г. По време на следването си работи много активно в различни екипи по разнообразни реални и конкурсни задачи, а като дипломиран архитект се насочва в областта на жилищните и обществените сгради, градския и интериорния дизайн, съвременните средства за визуализиране и постобработка. Архитект Йоана Топчиева в професионалния си живот се доказва, като съвременно мислещ архитект, с много добре развито чувство за архитектурна естетика и дизайн.

Заедно със съпруга си арх. Христо Топчиев, арх. Емил Бурулянов и арх. Иван Палазов през 2017г. представят в семинарната част на 7-мото поредно издание „Архитектурната Работилница АРХ+“, като лектори, теми свързани с взаимовръзките проектиране-производство и преминаването от дигитално моделиране към продуктов дизайн. Архитект Христо Топчиев е член на Камарата на архитектите в България, който освен с проектантска дейност се занимава с учебна и научна дейност, преподавайки във ВСУ „Черноризец Храбър“, водейки упражненията по градоустройство, както и по градски дизайн.

/арх. Топчиева по време на 7-мото поредно издание „Архитектурната Работилница АРХ+“ в гр. Бургас по време на публична лекция на гост- лектор впечатляващият арх. Октавиан Георгиу от Foster+Partners. Той работи в специализираната група за моделиране и има съществен принос в  спечелен конкурс, проведен от централата на NASA в Съединените Щати./

Такива иновативни експерти, които добронамерено да се ангажират с подобряване на градоустройството, трябват на Провадия.

На добър час на арх. Топчиева!

P.S. Според запознати арх. Топчиева е започнала работа в администрацията на община Аксаково. Веднага след като кмета на Провадия Жоро Илчев е разбрал, че арх. Топчиева започва работа там е телефонирал на тамошния кмет и му наговорил един куп неприятни неща за нея сцел да го откаже да я назначава на работа. Кмета на Акасаково Атанас Стоилов проявил огромно търпение от неприятното телефониране, затворил телефона и си казал, че от тук нататък, когато може ще избягва Жоро Илчев заради интриганстското поведение. И после с облекчение е назначил арх. Топчиева.

Подобни новини

Вашият коментар