Избират нов главен прокрурор на 24 октомври

Избират нов главен прокрурор на 24 октомври

Сотир Цацаров предложи, а колегите му приеха, по-бърз избор на негов наследник

Изборът на нов главен прокурор ще се състои още по-рано от предвиденото от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Вместо на 14 ноември, както бе гласувала колегията миналата сряда, събеседването с кандидатите и евентуалният избор на наследник на Сотир Цацаров ще се осъществи на 24 октомври. Това реши Пленумът на ВСС по предложение на самия Цацаров.

“По-предвидимият и по-откритият вариант е този, при който можем да започнем процедурата възможно най-рано. На практика приемането на времеви график се е наложило във времето досега, макар че в закона няма такова задължение”, заяви Цацаров и докладва, че предлага изменения в приетата от Прокурорската колегия хронограма.

Така, до 12 юли първо ще се приеме образец на кадровата справка на кандидата от ресорната колегия към кадровия орган, след което ще последва откриване на процедурата на 15 юли.

Четирите заседания на Пленума, който ще бъдат посветени на издигане на кандидати от минимум трима от членовете на Прокурорската колегия или правосъдния министър, остават на 18, 22, 25 и 29 юли.

Предложените от главния прокурор Сотир Цацаров изменения идват от този момент натам. Според него, законът допуска и по-скоростно придвижване на отделните моменти при избора, като предлага обявяването на дата, час и място да се състои на 12 септември. След което на 17 септември да бъдат готови и представени и докладите на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Прокурорската колегия, както и Етичната комисия за професионалните и нравствени качества на кандидатите, заедно с публикуването им на сайта на ВСС.

Обсъждането от страна на Прокурорската колегия на докладите на комисиите да се изтегли за 9 октомври, а до 16 октомври всички неправителствени и съсловни организации, представители на висши учебни заведения, научни организации и магистрати да имат време за въпроси и становища към номинираните.

В крайна сметка, според предложените от главния прокурор изменения в хронограмата, изслушването и евентуалният избор на негов наследник трябва да се състои на 24 октомври.

“Не става дума за голямо изтегляне във времето и не мога да кажа, че има специална цел или така да се каже специална умисъл”, допълни Цацаров.

Мнозинството от кадровиците в Пленума приеха хронограмата, с направените от главния прокурор изменения.

Подобни новини

Вашият коментар