ОБЩИНА ДЕВНЯ Е В ТОП 5 ПО АКТИВНА ПРОЗРАЧНОСТ В СТРАНАТА

ОБЩИНА ДЕВНЯ Е В ТОП 5 ПО АКТИВНА ПРОЗРАЧНОСТ В СТРАНАТА

Община Девня заема престижното пето място в Рейтинга на активната прозрачност според резултатите от годишния одит на Програма „Достъп до информация“ (ПДИ), установи репортерска проверка. На ниво „област“ тази година Девня се класира на второ място след Белослав.

Анализът на ПДИ сочи, че Девня продължава да повишава своя рейтинг. Миналата година нивото на прозрачност на общината бе оценено на 90,5%, а тази година вече е 92,9%. През 2019-а Белослав получи 89,6%, а тази година повиши своя рейтинг на 95,4%, което нарежда общината на второ място в национален мащаб след Търговище.

За достъпа до информация в Девня е отговорна Елка Драгулева, секретар на общината. Всички подадени заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) стигат задължително и до кмета Свилен Шитов, който държи да знае какво питат гражданите и неправителствените организации.

Още при встъпването си в длъжност през 2015 г. градоуправникът утвърди списък на категориите обществена информация за дейността на общинската администрация, които подлежат на задължително публикуване в интернет.

Сайтът на общинската администрация – www.devnya.bg – предлага детайлна финансова и бюджетна информация, при това не само задължителния тримесечен, но и едномесечен отчет за изразходваните средства и приходите в местната хазна. Там са качени всички проекти, по които работи община Девня с европейско финансиране и съфинансиране, дадените строителни разрешения, съобщенията за обявените търгове и обществени поръчки и др.

Всеки ден хората се информират за качеството на атмосферния въздух, което е особено важно за живеещите в Долината на химията, както наричат Девня. В секция „Достъп до информация“ са публикувани вътрешните правила (съобразени с последните изменения на ЗДОИ от 2015) за електронните заявления, за повторното използване на информация, за информацията, предоставена повече от 3 пъти. Публикуван е и отчет на подадените и отговорени заявления, според който няма нито един отказ.

Сайтът на общинската администрация съдържа полезна информация за автобусните линии, електронните адреси на всички държавни институции, до които могат да пишат онлайн гражданите на Девня. За туристите са посочени всички местни културно-исторически забележителности с представена виртуална разходка до тях.

Подобни новини

Вашият коментар